Naša spoločnosť z dôvodu obmedzenej kapacity a z dôvodu zachovania prémiových služieb už neposkytuje služby účtovných auditov. Všetci naši klienti majú množstvo služieb zdarma. Napr. spracovanie GDPR, spracovanie AML, insolvenčné poradenstvo a účtovné poradenstvo.

Realizované služby nie sú štatutárne audity v zmysle - 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite resp. nie sú vyhotovené štatutárnym audítorom.

Certifikát a internetová prezentácia slúži na propagáciu vyhodnotenia pre konkurenciu a potenciálnych klientov. Kompletné hodnotenie sa nachádza na webe spoločnosti a papierový certifikát odporúčame umiestniť v priestoroch spoločnosti.

Úhradu požadujeme iba pri využívaní služieb využívanie účtovného auditu účtovnej závierky (kontrola profilu na základe URL linky Google Analytics), príp. využívaním certifikátu účtovnej závierky v priestoroch spoločnosti.

Licencia znamená tzv. unikátný kód certifikátu, ktorý je možné používať na reprezentáciu iba v čase platnosti certifikátu v uvedenom čase platnosti napr. v priestoroch spoločnosti a na webstránke subjektu.