Cenník

Cenník certifikátov

Podrobné právne informácie našich služieb nájdete v Obchodných podmienkach.

Certifikát
COMPANY & FINANCE AUDIT Plus

Nezávislé hodnotenie od poradenskej
spoločnosti
1499 / ROK
Účtovný audit závierky od poradenskej spoločnosti
Certifikát spoločnosti - papierová verzia aj digitálna verzia
Registrácia na webe s vlastnou podstránkou
Insolvenčná zábezpeka až do sumy 20 000 €
Bezplatné poradenstvo pre vašich zákazníkov v prípade konkurzu spoločnosti
Bezplatné poradenstvo pre vašich zákazníkov v oblasti ochrany spotrebiteľských práv
Vodeodolná nálepka o certifikácií pre váš obchod a prevádzku
Analýza súdnych sporov
Analýza exekučných konaní, aj zastavených exekučných konaní
Analýza vlastnických podielov, spriaznených osôb a KÚV
Analýza existencie registrácie RPVS
Mám záujem

Certifikát
COMPANY & FINANCE AUDIT

Nezávislé hodnotenie od poradenskej
spoločnosti
799 / ROK
Účtovný audit závierky od poradenskej spoločnosti
Certifikát spoločnosti - papierová verzia aj digitálna verzia
Registrácia na webe s vlastnou podstránkou
Insolvenčné poradenstvo
Bezplatné poradenstvo pre vašich zákazníkov v prípade konkurzu spoločnosti
Bezplatné poradenstvo pre vašich zákazníkov v oblasti ochrany spotrebiteľských práv
Vodeodolná nálepka o certifikácií pre váš obchod a prevádzku
Analýza súdnych sporov
Analýza exekučných konaní, aj zastavených exekučných konaní
Analýza vlastnických podielov, spriaznených osôb a KÚV
Analýza existencie registrácie RPVS
Mám záujem