Používanie cookies a GDPR

Tieto zásady obsahujú podrobnosti o tom, ako táto webová stránka používaja súbory cookie.

Čo sú to cookies?

Názov Cookie, sušienka je odvodený z anglosaského zvyku ponúknuť návšteve obľúbenú sušienku na vytvorenie príjemnejšej atmosféry.
Cookie je malý textový súbor, ktorý je zapísaný do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad ponúkne vám obsah, ktorý preferujete, zaistí nezobrazovanie vami už videnej reklamy, vo formulároch urýchli vypĺňanie údajov, ktoré ste vypĺňali pri predchádzajúcich návštevách a podobne.

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov podľa našich Podmienok pre spracovanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným z právnych základov môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás ponúknuť vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.

GDPR

Nariadenie GDPR na ochranu osobných údajov v platnosti od 25. 5. 2018 prináša zásadnú zmenu paradigmy ochrany súkromia. Spotrebiteľom poskytne práva na informácie o tom, ako spoločnosti (weby) používajú ich osobné údaje, ako aj možnosť meniť ich, prenášať či právo na kompletný výmaz údajov. Ako ovplyvní GDPR vašu webovú analytiku, reklamy či ďalšie nastavenia webu? Na čo presne musíte návštevníkov webu upozorniť a kedy získať ich súhlas? Tento článok prináša odpovede a možné technické riešenia pre váš web.

Čo pokrýva GDPR?

Akékoľvek osobné údaje spadajú pod GDPR. Patrí sem napr. meno, priezvisko, email, jedinečný, aj pseudonymizovaný online identifikátor (niektoré cookies), lokalizačné, demografické, kultúrne a iné údaje, potenciálne aj IP adresa. Takisto sem patrí komplexné spracovanie osobných údajov či akýkoľvek profiling (pokročilá segmentácia) návštevníkov.